home-loanDen som ansöker om ett bostadslån kommer få sin betalningsförmåga prövad utifrån uppgifterna i låneansökan. Ett stort bostadslån ställer högre krav på låntagaren än ett mindre bostadslån. Oavsett lånebelopp brukar alla långivare vilja säkerställa att låntagaren kommer klara av den månadskostnad som lånet innebär i form av ränta och amortering. Det betyder att de kommer titta på inkomst, övriga lån och krediter, om det finns betalningsanmärkningar, om det finns något regelbundet sparande med mera. Självklart krävs det också att man antingen har en befintlig bostad att belåna eller är på väg att köpa en bostad, eftersom det är en lånetyp med krav på säkerhet.

Inkomstkrav

Grundregeln är att om du har fast anställning har du stor möjlighet att få ett bostadslån beviljat. Saknar du fast anställning är möjligheterna betydligt mindre. Bostadslån är långsiktiga och långivaren vill veta att din inkomst är stabil och inte kommer försvinna inom den närmaste tiden. Man ska dock vara medveten om att det i undantagsfall kan gå att få ett bostadslån beviljat även utan fast anställning, eftersom den prövning som görs syftar till att titta på ekonomin som helhet. Är det till exempel två personer i ett hushåll som tillsammans ansöker kommer man titta på nettoinkomsten för hushållet. Då kan det vara mer acceptabelt med tillsvidareanställningar eller någon form av lägre inkomst.

Det går inte att komma undan inkomstkravet för bolån på grund av att lånebeloppen är såpass stora. Ofta räknar en bank hur mycket pengar hushållet beräknas ha att leva på varje månad efter att lånekostnader och andra fasta utgifter är betalda för att se att situationen är rimlig och att hushållet har viss marginal i sin ekonomi.

Individuell bedömning

Många brukar undra om det är möjligt att få bostadslån trots betalningsanmärkningar eller en i övrigt dålig kredithistoria. Hos de flesta innebär detta avslag på ansökan, men vissa bolånegivare kan vara beredda att ändå bevilja ett bostadslån. Allt hänger på hur just dina förutsättningar ser ut, men sämre förutsättningar innebär nästan alltid högre ränta. De som istället kan uppvisa att de har en ordnad ekonomi har goda möjligheter till låg ränta.